Polecamy...

Czym charakteryzują się bankiety?

4 Marzec
2016

Wszelkiego rodzaju bankiety stają się obecnie zjawiskiem cieszącym się w naszym kraju rosnącą popularnością. Owszem, mamy do czynienia z tradycją zachodnią, nie możemy jednak zaprzeczyć temu, że zaczyna się ona rozwijać coraz bardziej intensywnie.

Co ciekawe, o bankietach coraz częściej możemy mówić również w kontekście wydarzeń, które mają miejsce na stopie służbowej. Oczywiście, sam bankiet nie jest dla Polaków aż tak dużym zaskoczeniem, często mówi się o nim bowiem zestawiając go z inną forma aktywności typową dla naszej kultury – biesiadą. Choć jednak oba wydarzenia mają pewne cechy wspólne, stawianie znaku równości pomiędzy nimi może się okazać przedsięwzięciem dość ryzykownym. Bankiet może być definiowany jako biesiada o wystawnym charakterze, jest bowiem urządzany na uczczenie niecodziennego wydarzenia i to zarówno zaliczanego do sfery prywatnej, jak i publicznej.

Duża popularność, jaka cieszą się bankiety sprawia, że za ich organizację coraz częściej odpowiadają zakłady gastronomiczne. Te nie tylko oferują dziś tego rodzaju usługi, ale również bardzo często prześcigają się w pomysłach, które mają im zagwarantować to, że prowadzona przez nie walka o klienta zakończy się powodzeniem. Coraz częściej oferują już nie tylko własny catering, ale i możliwość scedowania na nie innych kwestii związanych z organizacją wydarzenia. Można liczyć na nie szukając najlepszych sali bankietowych, sprzętu, a nawet pracowników, którzy zajmą się profesjonalną obsługą bankietu. Mówiąc o organizacji bankietu mamy dziś zresztą na myśli zarówno przyjęcia prywatne, jak i te, które mają oficjalny charakter. W przypadku tych pierwszych na uwagę zasługuje przede wszystkim typowy dla nich charakter towarzyski.

obecne znaczenie bankietu Bankiety oficjalne służą nieco bardziej ogólnym celom i często bywają podporządkowane zarówno polityce, jak i gospodarce w szerszym znaczeniu tego słowa. Bankiety często są zresztą interpretowane jako spotkania pretekstowe, w których gra toczy się o stawkę znacznie większą niż ta, na którą wskazywałaby okazja do organizacji przyjęcia. Często bankiety wydaje się przecież po to, aby doprowadzić do spotkań, które w ogólnym odbiorze mogłyby być interpretowane jako przypadkowe, my wiemy jednak, że chodzi o znacznie bardziej doniosłe cele. Gdy mówimy o bankietach nie możemy nie odnieść wrażenia, że menu ma w ich przypadku znaczenie drugorzędne, tak ono samo, jak i obsługa kelnerska muszą się jednak znajdować na wyjątkowo wysokim poziomie. Bankiety możemy dzielić na stojące, siedzące oraz mieszane. Te ostatnie znane są także jako amerykańskie i właśnie z nimi mamy do czynienia najczęściej.

Autor

Dagmara Tomczyk

Organizator imprez okolicznościowych

To może Cię zainteresować